Sutarčių rengimas

Sudarant bet kokią sutartį yra svarbu ją sudaryti tinkama forma, nes jos nesilaikymas gali daryti sutartį negaliojančia ar sukelti kitas teisines pasėkmes. Sutartis, kaip valios išraiškos forma, turi būti sudaryta tinkamai. Sutartys gali būti sudaromos žodžiu, raštu (paprastąja ir notarine forma).

Sutarčių sudarymą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas. Tačiau įstatymus būtina taikyti kartu su jau susiformavusia praktika sutartiniuose santykiuose. Todėl galime padėti rengiant šias sutartis:
  • Pirkimo-pardavimo;
  • mainų;
  • rentos;
  • dovanojimo;
  • gyvenamosios patalpos ir žemės nuomos;
  • panaudos;
  • rangos;
  • paslaugų teikimo;
  • paskolos;
  • taikos ir kitų rūšių sutartis.