Įmonės pertvarkymas

Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Po procedūros, juridinis asmuo nėra likviduojamas o tik pasikeičia juridinio asmens teisinė forma.

Uždaroji akcinė bendrovė ir akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę,viešąją įstaigą, mažąją bendriją.

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, taip pat į viešąją įstaigą.

Mažoji bendrija (MB) gali būti pertvarkoma į individualią įmonę, akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), žemės ūkio bendrovę, viešąją įstaigą.

Viešoji įstaiga (VšĮ) gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą, taip pat labdaros ir paramos fondą.

Vienas dažniausiai pasitaikančių atvejų praktikoje – neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens pertvarkymas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį. Pavyzdžiui, individualios įmonės (IĮ) pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (UAB).