Mažosios bendrijos civilinė paslaugų sutartis su vadovu.

MB yra vienintelis steigejas, narys, vadovas (vienasmenis valdymas), kuris neturi su bendrija sudaręs darbo sutarties. Tokiu atveju reikia sudaryti civilinę paslaugų sutartį.

Mažoji bendrija (toliau – MB), kitaip negu, pavyzdžiui, uždaroji akcinė bendrovė, neprivalo turėti vadovo. Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 12 str. 2 d., MB valdymo struktūra gali atrodyti taip:

a) tik MB narių susirinkimas;

b) MB narių susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – MB vadovas.

Pasirinkimą, ar turėti tik vieną MB organą – MB narių susirinkimą, ar turėti papildomai ir vadovą, lemia konkretūs poreikiai. Tais atvejais, kai yra daugiau nei vienas narys, neturint vadovo gali būti nepatogu priimti sprendimus, todėl esant išplėtotai veiklai patogiau, kai kasdienę MB ūkinę ir komercinę veiklą užtikrina vadovas.

Tais atvejais, kai MB yra vienas narys, MB patogu valdyti ir neturint vadovo. Tokiu atveju visus MB sprendimus vienasmeniškai priima vienintelis narys, todėl MB valdymo prasme vadovą verta turėti tik tuomet, kai vieninteliam MB nariui yra reikalingas kitas asmuo – vadovas, kuris užtikrintų MB kasdienę ūkinę ir komercinę veiklą.

MB vadovą skiria MB narių susirinkimas. Jei MB vadovo paskyrimas nurodomas MB steigimo akte, atskirai priimti sprendimo dėl MB vadovo paskyrimo nereikia ir MB vadovas laikomas išrinktu nuo MB įregistravimo.

Su MB vadovu turi būti pasirašoma paslaugų sutartis, kurią pasirašo MB vadovas ir MB nariu susirinkimo įgaliotas asmuo. Šios sutarties Registrų centrui pateikti nereikia. Pažymėtina, kad MB esant poreikiui turėti darbuotojų su jais, kitaip nei su vadovu, turėtų būti sudaromos darbo sutartys, kurių pagrindu susiklostytų darbo santykiai, kurių apmokestinimas yra didelis.