Įregistruosime naują įmone už Jus:

  1. Per 3 d.d.  įregistruosime įmonę su Jūsų sugalvotu pavadinimu, suformuotu įstatiniu kapitalu, atidaryta atsiskaitomaja sąskaita banke;                                           (Visus akcijų pirkimo-pardavimo sandoriui reikalingus dokumentus suruošime mes)
  2. Paruošime visus dokumentus, reikalingus įmonės (MB, UAB, VšĮ) įregistravimui

Jums reikia turėti mobilų parašą ir sutartu laiku atvykti pas mus į biurą, arba galime viską paruošti nuotoliniu budu (on-line).

Pasirašius neterminuotą buhalterinių paslaugų sutartį su mūsų įmone, įmonių steigimo / pardavimo kaina derinama individualiai.

Trumpai apie įmonių formas:

UAB - UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ - Populiariausia įmonių rūšis Lietuvoje, privalomas įstatinis kapitalas 2500€, UAB yra labai patraukli kaip verslo forma ir dėl savo verslo rizikos – pagal akcinių bendrovių įstatymą UAB yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis vienetas, kas reiškia, kad verslas rizikuoja tik savo turtu, o akcininkų turtas yra neliečiamas. UAB įsteigiama per 3-5 dienas. Steigiant UAB notaro biure – steigimo procesas užtrunka apie savaitę.
IĮ – INDIVIDUALI ĮMONĖ – Privalumas tas, kad nereikia įstatinio kapitalo, lengva išimti pajamas, esant reikalui lengva perorganizuoti į UAB, tačiau savininkas atsako visu savo turtu. Savininkas ir direktorius gali būti tas pats asmuo.
VŠĮ - VIEŠOJI ĮSTAIGA - Tai pelno nesiekianti organizacija, apribota tam tikrų teisinių reglamentų. Jos tikslas tenkinti visuomenės interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Finansinė nauda gaunama per mokesčių lengvatas. Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą.
MB - MAŽOJI BENDRIJA - Smulkiam ir vidutiniam verslui sukurta teisinė forma. Steigimas paprastesnis nei UAB, nes nereikalingas įstatinis kapitalas, turtą sudaro dalyvių įnašai. Tačiau įmonės valdymas kiek sudėtingas, dėl griežtų reglamentavimo taisyklių. Įmonei nereikia samdyti direktoriaus, mažosios bendrijos vadovas gali dirbti pagal civilinę sutartį, kas reiškia mažesnę mokesčių naštą. Paprastesni apskaitos reikalavimai.
ASOCIACIJA - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio minimalus narių skaičius 3. Tikslas-koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti. Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.

UAB pardavimas yra geriausias būdas norintiems pradėti verslą kuo įmanoma greičiau. Visos parduodamos įmonės UAB -ai nevykdžiusios veiklos. Visos  turi atidarytą banko sąskaitą, suteiktą registracijos adresą bei visus patvirtintus dokumentus įrodančius, kad įmonė yra visiškai nauja, be skolų ar kitų įsipareigojimų. Parduodamų įmonių įstatinis kapitalas 2500 EUR. 

Parduodamos įmonės / Skelbimų lenta:

UAB "Recalvus" Kodas: 305691507,  adresas: Girulių g. 18, Vilnius.
UAB "Ecadomus" Kodas: 305691222,  adresas: Girulių g. 18, Vilnius.
Parduodamų įmonių kaina 280,00 EUR + Notaro paslaugos +/-  50-80 EUR
Sąrašas atnaujinamas.....