Įmonės pavadinimo keitimas

Keisti pavadinimą elektroniniu būdu yra galimybė uždarosioms akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, mažosioms bendrijoms bei labdaros ir paramos fondams. Keičiant pavadinimą elektroniniu būdu, jis būtinai turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.
Keičiant pavadinimą elektroniniu būdu, jis būtinai turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą. Keičiant pavadinimą ir elektroniniu būdu, steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai) automatiškai sugeneruojami sistemoje pagal patvirtintus pavyzdinius atitinkamos teisinės formos steigimo dokumentus.

Prieš pakeisdamas pavadinimą, juridinis asmuo privalo apie tai pranešti viešai vieną kartą arba pranešti raštu visiems juridinio asmens kreditoriams (tokiu atveju tiesiog paruošiama ir juridinio asmens vadovo pasirašoma pažyma apie tinkamą visų kreditorių informavimą). Kai apie pavadinimo keitimą skelbiama viešai, tai skelbimas, jei įstatuose nenurodyta kitaip, turi būti skelbiamas įmonės veiklos teritorijos dienraštyje arba VĮ Registrų centrų elektroniniame leidinyje. Skelbimas gali būti trumpas, žinutės formos, tačiau jame turi būti tiksliai nurodyta, kokia organizacija keičia pavadinimą, ir koks yra tikslus naujasis pavadinimas.

Pakeičiant juridinio asmens pavadinimą kartu keičiami ir tvirtinami įstatai ar nuostatai, kurie registruojami Juridinių asmenų registre.

Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos